Petycja: Zakończenie patologii „Alienacji Rodziców“ dla wszystkich dzieci i w każdym środowisku

Petycja jest skierowana do Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego APA, z prośbą o wsparcie

kid – eke – pas pokonany: Sojusz rozwiązujący alienację rodziców

2018-01-10

Biorąc udział w petycji WORLDWIDE, aby pokonać kid - eke - pas!

Biorąc udział w petycji WORLDWIDE, aby pokonać kid – eke – pas!

 

.
Rodzice łączą się na całym świecie, aby pokonać kid – eke – pas. Dołącz teraz! Cały tekst można znaleźć tutaj. Pozwól przetłumaczyć go przez „tłumacza Google” !

Podpisz petycję!

ARCHE Global Petition pokonuje kid – eke – pas!

Możesz wziąć udział w petycji WORLDWIDE, aby pokonać kid – eke – pas !

Lies hier weiter:  Czytaj tutaj