Heiderose Manthey till Donald Trump

Ring för hjälp från Tyskland: Tyskland och Europa påverkas av barnrån och allvarligt mänskligt missbruk

Information om den ofta uttryckta godtyckligheten i tyska domstolar och ungdomsvårdskontor

2018-05-21

ARCHE kid - eke - pas Heiderose Manthey an Donald Trump_07

Avfrostning. Décongeler. Defrosting. Descongelar. Entfrostung. размораживать. Rozmrażania. Sbrinare.

Washington / Vita huset / Hamlet. Med hänvisning till den amerikanska presidentens beslut av den 21 december 2017 skrev ARCHE: s verkställande direktör Heiderose Manthey till presidenten i Förenta staterna, Donald J. Trump, som president om tillståndet för brott mot de mänskliga rättigheterna i Tyskland och att informera Europa.

För att klargöra följande: „Mänskliga rättigheter missbruk och korruption och de värderingar som utgör en grundläggande grund för stabila, säkra och fungerande samhällen. har förödande effekter på individer försvaga demokratiska institutioner; försämra rättsstatsprincipen upprätthålla våldsamma konflikter underlätta farliga personers verksamhet och undergräva de ekonomiska marknaderna. „

Bland annat följande utdrag: Verkställande order som blockerar egenskapen hos personer som är involverade i allvarlig misshandel eller korruption av mänskliga rättigheter som publiceras under lag och rättvisa. Se utfärdad den 21 december 2017.

Presidenten uttrycker otvetydigt:

„I, Donald J. Trump, ordförande för USA finner gjorde förekomsten och svårighetsgraden av övergrepp och korruption mänskliga rättigheter thathave sin källa, i sin helhet eller i väsentlig del, utanför USA: såsom de begått eller de hotar stabiliteten i de internationella politiska och ekonomiska systemen. „

Mot bakgrund av dessa konstateranden, som är av global angelägenhet, skilHeideRose Manthey villkoren för barn och föräldrar missbrukar av de statliga strukturerna och den så kallade hjälpare industrin i Tyskland och Europa.

Heather Rose Manthey, med 20 års erfarenhet, frågan om „kidnappning [inte bara] i Tyskland – eke – – föräldra alienation syndrome – Parental Alienation Syndrome, kort kid pas, har slitits under svåra angrepp på sig till det gemensamma bästa till allmänheten, tar följande brev den utsträckta handen av president Donald Trump hoppfull tvärtom.

Öppet brev

Kära Präsident,

som chef för ARCHE – ett världsomspännande nätverk som länkar grupper och föreningar som har bildats för att ta itu med barnförflyttning [inte enbart] i Tyskland – förlossning av förälder-barn – föräldraförlängningssyndrom, kort barn-eke-pas Idag ber jag omgående och förhoppningsvis dig att acceptera de största brotten mot familjerna, samhällets bakterieceller i Tyskland.

Introduktion: Jag talar inte som en ersättning för de många grupperna, experter och forskare i mitt nätverk. Jag talar bara från min 20 års erfarenhet som offer, som nätverksansvarig och som chef för ARCHE och beskriver tenor i mitt hemland.

Statliga strukturer i familjeföretaget

Här i Tyskland drabbade upplever förödande förnedring och destruktiva praxis familjedomstolar, välfärd kontor ungdoms och den så kallade hjälpare industrin, innehav av barn från olika familjer.

Föräldrar och farföräldrar vars barn och barnbarn rivs av ungdomsHälsan, oftast med hjälp av en stor lysning av mål chefer, polis och andra medhjälpare från familjer är kidnappningen lika maktlös mot sådana ensamstående föräldrar vars nyfödda stjäls även från förlossningsrummet till att förse dem med fosterföräldrar eller hem som redan är tillgängliga, vilket delvis berikar dessa barn. Detta leder ibland till att anställda i denna byrå eller ungdoms kontor nära människor att anställa som fosterföräldrar av rent ekonomiska skäl stora hus eller köpa för att utföra dessa som privat hem-liknande miljö, jag kunde redan höra ibland vissa fall.

Utan skydd av deras familj kan de rånade barnen bli tillgängliga för traumatiskt trauma för psykiskt, fysiskt och sexuellt övergrepp. Bor och grym i Tyskland är orsaken till Worms processerna.

Vi kan inte på något sätt anta att missbruk kommer att upptäckas rikstäckande. Brytningen av familjer och barn genom kedjorna av instruktioner och åtgärder av tjänstemän och beslutsfattare på hög nivå verkställs med verkställande makten.

Konsekvenserna av denna paus leder till ständigt ökande och återtransgenerationella perversioner hos de därmed misshandlade barnen.

Ansvarig

I hög nivå beslutsfattare, det finns en särskild fara att deras egna trauman och perversioner kan uttrycka sig på olika sätt i en mycket subtil och latent form av „behöver urladdning“ i deras kontor som utlösa omfattande konsekvenser för den enskilde det i all oändlighet.

Perversade tjänstemän, beslutsfattare och chefer använder sina order för att utlösa „bergskredsliv“ som kan slå många familjer och förstöra dem helt. Transportörerna har som driver perversioner som återspeglar omfattningen av ens erfarna skador, flammande med full effekt på intet ont anande familjer och de som „flyga in i spindelnät“ en multiplikator funktion, på grund av deras kontor.

De konstruerade uppenbara hjälpstrukturerna i staten, kyrkorna och andra så kallade fria bärare verkar bara som honungssöka förförelseartister. De är anslutna till ungdomsvårdsverket för att man ska kunna Föreslå hjälp, men driva familjerna, föräldrar eller föräldrar bara strängare i trådarna i nätverket. Barn rapporteras vid nyckelkorsningar som förskolor, förskolor, skolor etc. – från födsel till vuxen ålder. Affärsmodellen lever med barnen.

Det är också legitima fall av barn fara vara bland dem, men den resulterande mekanism, hjälpare industrin organiseras genom juridiska former såsom klubbar och gGmbHs som är inriktade på att växa. Dessa är ekonomiska sociala konglomerat.

Psykopatologisk utvecklingprocess – triggers och konsekvenser

De ovan nämnda utveckling visar att ett finmaskigt utbildning är långvariga lediga och uppsägning av dessa brott med psykopatologisk och / eller kriminella tillväxtprocessen saknar systemisk.

Denna psykopatologiska process av tillväxt används av varje enskild person som har traumatiserats av lavin. De nyligen traumatiserade i sin tur utlöser laviner, etc.

Regeringen hierarkiska strukturer erbjuder en mycket gynnsam jordmån, skadliga beteenden hos de högsta tjänstemän, deras begränsningar och farhågor dolda samt leva ut öppet och de levererar till både de underordnade anställda ner, som sedan agera utan självreflektion, liksom för dem som kallas tjänster på kontoren. Hjälpsökande kan därför redan upplevt den renaste formen av trakasserier bara för att de måste ange kontoret, eftersom de bevarade öppna och informella instruktioner för tjänstemän från topp till ha sin gång. Från den första registreringen / kontakten börjar den officiella bubbelpoolen.

Som ett resultat kan man eller måste tala om en psykopatogen social nedbrytningsprocess.

Tvistlösning och drama

Vissa familjer hamnar i familjemord eller självmord under eller efter separation och skilsmässa eftersom de inte längre kan se en väg ut ur dödsfallet. Den långa vägen till att hitta en bro till sina barn och familjer är som att sönderfalla gnidningar och sköljning genom stycken. Skylden för denna tvisthantering ligger utöver det även media som effektiviserar den berörda personen i skorna.

Att riva barn i sina familjer så att de tjänar andra människor som grund för deras liv, mental utveckling och sexuell tillfredsställelse är det största brottet som kan tänka sig. Och detta belönas av staten istället för att investera i familjerna själva och läka var barnen föddes.

Vit tortyr

Det vita missbruket, det vill säga missbruk av yrkena, är i sig ett betydande hot mot barnen som förlorar förälder, fosterföräldrar eller hemland. Det vita missbruket är redan närvarande när de som drabbas av deras önskemål och behov inte uppfattas. Barn, ungdomar, föräldrar och familjemedlemmar som inte kan uttrycka klart att de vill bo med pappa, mamma, mormor och morfar och syskon är ned bryts på ett politiskt och ideologiskt motiverade mål bakåt tills de förstörs eller godtyckligt handlar om måste släppa eller måste uthärda.

Antagandet av vitt missbruk hindras regelbundet av alla samarbetande strukturer i staten.

Enligt den federala statistikbyrån uppgick det rapporterade inpatientintaget i Tyskland till 84 240 barn år 2016. Detta är det officiella numret. Antalet barn som är berövade av en förälder eller morföräldrar och syskon ingår ej. Enligt ordföranden för en rikstäckande förening av fäder finns 400 barn om dagen, avväpnad av en förälder, många för livet

Instrument av vit tortyr

Staten tas alienation verkställas vid behov genom Verhaltensmaßregelungen, utegångsförbud, kontakt lås, tillträdeshinder, drogtester, en hotad faktiskt våld Zwangspsychiatrisierung, forensics, brottsbekämpning och fängelse och år av desperat slåss i domstol. Stigmatiseringen, den systemiska och sociala förföljelsen av offren är oundviklig och har en förödande effekt.

Dessutom finns det i dessa situationer ofta även till andra fysisk och psykisk misshandel, alkoholkonsumtion, våldtäkt, båda straff av alienerad barn och främmande från sina barn föräldrar och farföräldrar.

För barn som har blivit rackade från familjen kan sådan tortyr endast utföras på ett nålliknande sätt i korta enskilda fall till allmänheten. Ett avslöjat fall är bara toppis och inte alls toppen av isberget.

Barn är ofta ofta berövade sina föräldrar efter separation eller skilsmässa. Rånad hans barn förälder plötsligt mot en statsapparat, mot vilken han har under flera år, och slå tillbaka i hårda processer till självuppgivelse (material, mentala och andliga undantagstillstånd fram till självmord) och har ofta ingen chans att fly statlig förföljelse.

Stigmatisering av offren

Märk väl, barnen i hans rånade följde förövaren etc. stigmatiserade och rättvisa, polis, ungdom välfärd kontor, företag. Dessa statliga institutioner utgör en bålverk mot de föräldrar som vill älska sina barn och kärlek och mot barn som behöver kärlek en kärleksfull förälder desperat att växa upp hälsosamt att.

Rop på hjälp lämnades in etc. skriftligen till den tyska förbundskanslern, Europaparlamentet, riksdagsledamot, till den internationella domstolen i Haag. Trots komplex representation av de drabbade något officiellt igenkännbara åtgärder rapporterades. Ett konkret bistånd utelämnades nästan regelbundet eller avvisades. Drabbade avskräcks av standard och bundna i hopp kan vara för sina barn igen föräldrar, särskilt för att kunna ge dem skydd och kärlek. Barnen är faktiskt men fortfarande aliene – nu även officiellt, även av de högsta domstolarna.

Att veta att våra barn och oss själva också blivit sjuka av kidnappning och påföljande barn alienation och maktlösa utsätts för dessa parallella tillstånd synes intriger, en medvetenhet produceras däremot å andra sidan följa effektiva för den enskilde och för samhället som helhet ett beteende indoktrinerade att skjuta med lögner och uppsägningar är klart vägen, så att fly från början även risken för Zerbröselung av staten fabriker eller för att driva de drabbade i de statliga fabriker som fortfarande titta på den av sig själv som en kvalitet, ärlig och ansvarsfull att hantera grannen.

Konsekvensen av dessa brott har transgenerationell effekt. För 20 år har jag springa och otaliga drabbade mot väggar, vi kunde inte bryta igenom hittills

*

Med vänligt stöd från Olaf Meyer-Granzow.

Titta på länkarna i texten till nyckelorden i engelska och tyska versionerna.

Deutsch Chinesisch Englisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Russisch Schwedisch Spanisch Ungarisch

Ins Schwedische übersetzt von Cindy Türpitz.