Petycja: Zakończenie patologii „Alienacji Rodziców“ dla wszystkich dzieci i w każdym środowisku

Petycja jest skierowana do Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego APA, z prośbą o wsparcie

kid – eke – pas pokonany: Sojusz rozwiązujący alienację rodziców

2018-01-09

Überwinde kid - eke - pas Kindesraub [nicht nur] in Deutschland - Eltern-Kind-Entfremdung - Parental Alienation Syndrome.

Überwinde kid – eke – pas Kindesraub [nicht nur] in Deutschland – Eltern-Kind-Entfremdung – Parental Alienation Syndrome. Overcome kid – eke – pas Kidnapping [not only] in Germany – parent – child alienation – Parental Alienation Syndrome. Overcome kid – eke – pas Kidnapping [non solo] in Germania – genitore – alienazione infantile – Sindrome da alienazione genitoriale. Pokonaj kid – eke – pas Porwanie [nie tylko] w Niemczech – rodzic – alienacja dziecka – Alienacja rodzicielska.

.
Rodzice łączą się na całym świecie, aby pokonać kid – eke – pas. Dołącz teraz! Cały tekst można znaleźć tutaj. Pozwól przetłumaczyć go przez „tłumacza Google” !

Podpisz petycję!

ARCHE Global Petition pokonuje kid – eke – pas!

Możesz wziąć udział w petycji WORLDWIDE, aby pokonać kid – eke – pas!

Psychologia zawodowa zawodzi w sytuacji, kiedy z powodu rozwodu rodziców, i rodzice, i dzieci, doświadczają patologii rodzinnej – tak zwanej „alienacji rodzicielskiej“, mającej związek z przywiązaniem. Rodzice i dzieci tracą więzi, wzajemną miłość i uczucia, rodziny są niszczone, dzieci są molestowane psychicznie poprzez patologię „alienacji rodzicielskiej“( spowodowaną rozwodem ) a dzieci zostają nieodwracalnie poszkodowane.

Ta petycja, do Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, poszukuje aktywnego wsparcia APA, będącego potwierdzeniem swojego zaangażowania w przestrzeganie standardów kompetencji zawodowych w Kodeksie Etycznym.

Aby zapewnić właściwą ocenę, gwarantujemy dokładną diagnozę i skuteczne leczenie, związanej z przywiązaniem, rodzinnej patologii spowodowanej rozwodem…

Übersetzung Aneta Oczkowska und Anna Szpak

.

Original: The Alliance to Solve Parental Alienation