Binational divorces: a phenomenon with disastrous consequences

Belgische Übersetzung der Pressemitteilung von Philippe Boulland

ARCHE-Korrespondent aus Belgien. Jan Piet H. de Man. Child and family psychologist. Approved separation and family mediator.  European Institute for the Best Interests of the Child.  Equally alternating Shared Parenting and Nestcare workshop

ARCHE-Korrespondent aus Belgien. Jan Piet H. de Man. Child and family psychologist. Approved separation and family mediator.
European Institute for the Best Interests of the Child.
Equally alternating Shared Parenting and Nestcare workshop

„Ondanks de politieke manoeuvres van de Duitse Europese afgevaardigden die elk debat in de commissie Verzoekschriften over ‘binationale echtscheidingen in Duitsland’ wilden voorkomen, slaagde ik erin om dit thema opnieuw in te schrijven op de agenda, zoals dit oorspronkelijk was gepland“ verheugde zich gisteravond de Franse Europarlementariër, Philippe Boulland die zeer betrokken is bij de kwestie van de binationale echtscheidingen in Europa.

„Maar het is een overwinning met een bittere nasmaak. Sommige ouders konden niet op tijd worden gewaarschuwd en de Europese Commissie kon geen vertegenwoordiger sturen naar de hoorzitting. Het is een gebrek aan respect voor de ouders die al jaren verwachten dat naar hen geluisterd zou worden“ betreurde de afgevaardigde.

„De ouders uit Frankrijk, Italië, en zelfs Duitsland waren in staat om aan te tonen dat achter het cijfer van het aantal verzoekschriften, zich mensen bevinden van wie men elk contact en elke band met hun kind sedert jaren heeft doorgesneden. Ik bewonder de waardigheid waarmee zij uiting hebben gegeven aan hun tragische ervaringen terwijl velen geruïneerd en vernietigd werden door jaren van Kafkaëske procedures in Duitsland“ onderstreepte Philippe Boulland.

„Het wordt hoog tijd dat de ministers van Gezin en van Justitie in elke Lidstaat bijeenkomen en samen zorgen voor het instellen van rechtsmiddelen voor de ouders. Zoveel gerechtelijke en administratieve vergissingen zijn niet het resultaat van verbeelding. Dit kan iedereen treffen en de ‘Erasmus generatie’ zal in het bijzonder geraakt worden door dit fenomeen“ besloot Philippe Boulland.

Philippe Boulland

Belgien. Für internationale Trennungskindesentführungen, Mediationen usw. ist in Belgien Frau Josiane Paul zuständig. Kontakt per Email josiane.paul[ät]just.fgov.be