Разводи при семейства с различни националности: често възникващи и имащи тежки последствия

Bulgarische Übersetzung der Pressemitteilung von Philippe Boulland

ARCHE-Korrespondent aus Bulgarien. Veronica Miteva.

ARCHE-Korrespondent aus Bulgarien. Veronica Miteva.

Български  превод на медийното изказване на Филип Боулланд, 02.04.2014

Ето и изказването. Приканвам ви да го разпространите, това е ново начало  в европейския парламент ,поставено  на 01.04.2014 и свързано с държавните агенций за закрила на детето както и с темата за разводи между родители с различни националности. Още веднъж изказвам благодрности към родителите,които ни помогнаха и дойдоха, за да споделят негативният си опит пред комисията. Нека да продължим  голямото медийно внимание на тази тема.

Разводи при семейства с различни националности: често възникващи и имащи тежки последствия

“Въпреки политическата маневра на немските евродепутати   с цел да предотвратят  дебати във връзка с разводите при многонационалните семейства  в комисията  успях  да изложа на дневен ред темата,както бе първоначално запланувано“ съобщу с нескрита радост вчера Филип Боулланд,френски член на европейският парламент.

“ Във всеки случай това е победа ,която оставя горчив вкус.Някои родители не бяха информирани на време и европейската комисия не беше в състояние да изпрати представител за прослушването на родителите. Това е липса на уважение към родителите,които от години чакат да бъдат изслушани“ сподели със съжаление депутатът.

“Родителите,които доидоха от Франция,Италия и дори Германия показаха, че зад молбите се крият хора,които от години са били лишени от всякакви контакти и връзки с децата си. Възхищавам се на гордостта, с която изразиха трагичния си опит,въпреки че повечето от тях са сринати и разрушени от дългогодишните и сложни дела в Германия“, отбеляза Филип Боулланд.

“ Вече е време министрите на правосъдието и на семействата в отделните държави членки на европейския съюз да се срещнат и да създат един общ закон за родителите.  Защото всички тези правни и административни грешки не са плод на въображението. Това може да сполети всеки един от нас и особенно Еразмус  генерацията“ обобщи Филип Боулланд